การบริจาค

วิธีการบริจาค

ท่านที่มีจิตศรัทธา ต้องการจะบริจาคสิ่งของ หรือ เงินสด สามารถติดต่อได้ที่ “สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่” เบอร์ติดต่อ 053-047337-8 โทรสาร 0-53047338 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

โดยสามารถบริจาคได้หลายวิธี ดังนี้

1.กรณีจองเลี้ยงอาหารผู้ใช้บริการ

มื้อเช้า : เวลา 07.30 น. (เจ้าภาพมาเวลา 07.00 น.)

-คิดราคาต่อคนฯ ละ 20 บาท เช่น ข้าวต้ม หมูหรือไก่ + ขนมหรือผลไม้

-คิดราคาต่อคนๆ ละ 25 บาท เช่น ข้าวต้มปลา + ขนม หรือผลไม้/ข้าวต้ม+กับข้าว+ขนมหรือผลไม้

มื้อกลางวัน : เวลา 11.30 น. (เจ้าภาพมาเวลา 11.00 น.)

- คิดราคาต่อคน ๆ ละ 40 บาท เช่น ข้าว+กับข้าว 2 อย่าง + ขนมหรือผลไม้ / ก๋วยเตี๋ยว /อาหารจานเดียว+ อาหารจานเดียว+ขนมหรือผลไม้

มื้อเย็น : เวลา 16.30 น. (เจ้าภาพมาเวลา 16.00 น .)

- คิดราคาต่อคน ๆ ละ 40 บาท เช่น ข้าว+กับข้าว 2 อย่าง + ขนมหรือผลไม้เลี้ยงอาหารว่าง

-ไมต้องโทรจองวัน สามารถนำมาได้ตลอดทุวัน (เช่น นมกล่อง,ขนม,หรือผลไม้,ไอศกรีม)

2.บริจาคสิ่งของหรือสำหรับผู้ใช้บริการ

- เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แป้ง ,สบู่,ยาสีฟัน,ผงซักฟอก,น้ำยาทำความสะอาด,ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (เบอร์ M-L) กางเกงยางยืดขา 3 ส่วน

- เป็นของใช้สำหรับผู้ใช้บริการที่เจ็บป่วย เช่นน้ำยาฆ่าเชื้อ,อาหารเสริม,และยารักษาโรค

หมายเหตุ :

- ผู้บริจาคสามารถโทรจองเลี้ยงก่อนเลี้ยงอาหาร 7 วัน ได้ที่หมายเลข 053-0473378

-ผู้บริจาคประสงค์จะเลี้ยงอาหารให้ผู้ใช้บริการ โดยน้ำอาหารมาเองก็สามารถนำมาได้โย โทรแจ้งล่วงหน้าก่อนเลี้ยงอาหาร 7 วัน ได้ที่หมายเลข 053-0473378

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.