news line ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล 2 ชั้น

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล 2 ชั้น

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล 2 ชั้น ไม่ตอกเสาเข็มพร้อมค่ารื้อถอน ถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2560, 10:53โดย :teab

อ่านต่อ..

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล 2 ชั้น

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล 2 ชั้น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล 2 ชั้น ไม่ตอกเสาเข็ม พร้อมค่ารื้อถอน ถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2560, 10:19โดย :teab

อ่านต่อ..

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560, 10:01โดย :teab

อ่านต่อ..

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคารถบรรทุกขนาด ๑…

วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2560, 09:03โดย :teab

อ่านต่อ..

บัญชีรายการวัสดุประกอบอาหาร ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีรายการวัสดุประกอบอาหาร ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีรายการวัสดุประกอบอาหารตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2560, 16:12โดย :teab

อ่านต่อ..

เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2560, 17:57โดย :teab

อ่านต่อ..

ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงประมาณ 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงประมาณ 2561

ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงประมาณ 2561

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2560, 16:26โดย :teab

อ่านต่อ..

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.เชียงใหม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.เชียงใหม่

16 สิงหาคม 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.เชียงใหม่ และแม่บ้านมหาดไทย จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2559, 20:47โดย :teab

อ่านต่อ..

สถิติผู้รับการสงเคราะห์(s)

ประเภทผู้รับฯ เพศชาย เพศหญิง รวม
เร่ร่อน 20 25 45
ไร้ที่พึ่ง 85 75 160
ขอทาน 0 0 0
รวม 105 100 205

ข่่าวกิจกรรม

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :261 คะแนน

poll56.32%

poll24.52%

poll16.09%

poll3.07%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.