news line ประกวดราคมซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี...

ประกวดราคมซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี...

เอกสารประกอบ

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2561, 09:15โดย :teab

อ่านต่อ..

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2561, 11:53โดย :teab

อ่านต่อ..

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ ร่วมมอบน้ำใจแก่คนไร้ที่พึ่ง โดยมอบเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 4 หัว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมแจกขนมและนมกล่องแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ ร่วมมอบน้ำใจแก่คนไร้ที่พึ่ง โดยมอบเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 4 หัว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมแจกขนมและนมกล่องแก่ผู้ใช้บริการ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 61 บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ ร่วมมอบน้ำใจแก่คนไร้ที่พึ่ง โดยมอบเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 4 หัว จำนวน 2 เครื่อง…

วันที่ประกาศ : 10 ก.ค. 2561, 12:50โดย :teab

อ่านต่อ..

นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการการกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เขตตรวจที่ 15) เยี่ยมชมกิจกรรมผู้ใช้บริการ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่

นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการการกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เขตตรวจที่ 15) เยี่ยมชมกิจกรรมผู้ใช้บริการ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการการกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เขตตรวจที่ 15) เยี่ยมชมกิจกรรมผู้ใช้บริการ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ให้การต้อนรับ

วันที่ประกาศ : 10 ก.ค. 2561, 12:44โดย :teab

อ่านต่อ..

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาเชียงใหม่ มอบของบริจาค

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาเชียงใหม่ มอบของบริจาค

27 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบ โดยมี นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2561, 11:17โดย :teab

อ่านต่อ..

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน พร้อมให้ข้อคิดและกำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากนั้นเข้าเยี่ยมผู้ใช้บริการและเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 61 2 มิ.ย.61

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561, 09:15โดย :teab

อ่านต่อ..

นางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพ

นางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพ

นางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมคณะติดตาม เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และร่วมพูดคุยกับผู้ใช้บริการ และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงานอย่างเป็นกันเอง 1 มิถุนายน 61

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561, 09:11โดย :teab

อ่านต่อ..

นักมวยชื่อก้องโลก..

นักมวยชื่อก้องโลก.."บัวขาว บัญชาเมฆ" พร้อมคณะ..เข้ามาทำบุญวันเกิด

นักมวยชื่อก้องโลก.."บัวขาว บัญชาเมฆ" พร้อมคณะ..เข้ามาทำบุญวันเกิด พร้อมกิจกรรมร้องเพลง มอบขนม นมกล่อง ให้แก่ผู้ใช้บริการบ้านสันมหาพน...

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561, 09:05โดย :teab

อ่านต่อ..

สถิติผู้รับการสงเคราะห์(s)

ประเภทผู้รับฯ เพศชาย เพศหญิง รวม
พรบ.จิตเวช 35 23 58
ไร้ที่พึ่ง 78 74 152
ขอทาน 1 0 1
รวม 114 97 211

ข่่าวกิจกรรม

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :264 คะแนน

poll56.82%

poll24.24%

poll15.91%

poll3.03%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.