news line เอกสารผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เอกสารผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2561, 11:55โดย :teab

อ่านต่อ..

นักมวยชื่อก้องโลก..

นักมวยชื่อก้องโลก.."บัวขาว บัญชาเมฆ" พร้อมคณะ..เข้ามาทำบุญวันเกิด

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561, 09:05โดย :teab

อ่านต่อ..

นางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพ

นางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เข้าเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพ

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561, 09:11โดย :teab

อ่านต่อ..

คู่มือการติดตาม และป้องกันคนสูญหาย

คู่มือการติดตาม และป้องกันคนสูญหาย

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 15:15โดย :teab

อ่านต่อ..

เจ้าหน้าที่สถานแรกรับฯ ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่สถานแรกรับฯ ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 11:33โดย :teab

อ่านต่อ..

จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาด ตึกเฟื่องฟ้า

จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาด ตึกเฟื่องฟ้า

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 11:42โดย :teab

อ่านต่อ..

ซักซ้อมปฏิบัติการตามแผลฉุกเฉินและอพยพกรณีอัคคีภัย

ซักซ้อมปฏิบัติการตามแผลฉุกเฉินและอพยพกรณีอัคคีภัย

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 11:53โดย :teab

อ่านต่อ..

 จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 12:00โดย :teab

อ่านต่อ..

พัฒนาทำความสะอาดน้ำพุร้อนสันกำแพง

พัฒนาทำความสะอาดน้ำพุร้อนสันกำแพง

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 12:11โดย :teab

อ่านต่อ..

ขอขอบคุณครอบครัวผู้ใจบุญ

ขอขอบคุณครอบครัวผู้ใจบุญ

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2557, 12:22โดย :teab

อ่านต่อ..


pages
vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.