news line . ตกแต่งกิ๊บติดผมด้วยไหมพรมสีสด

กิ๊บติดผมด้วย ไหมพรมสีสดใส

. ตกแต่งกิ๊บติดผมด้วยไหมพรมสีสด

ราคา:20

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2557, 07:41โดย :teab

อ่านต่อ..

 รวดลายเก๋ไก๋ อาทิ พรมเช็ดเท้า ลายการ์ตูน ลายดอกไม้ ลายสัตว์น่ารัก

พรมเช็ดเท้า

รวดลายเก๋ไก๋ อาทิ พรมเช็ดเท้า ลายการ์ตูน ลายดอกไม้ ลายสัตว์น่ารัก

ราคา:ชิ้นละ 150 บาท

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2557, 07:45โดย :teab

อ่านต่อ..

เพาะพันธุ์ดอกหน้าวัว

เพาะพันธุ์ดอกหน้าวัว

เพาะพันธุ์ดอกหน้าวัว

ราคา:----

วันที่ประกาศ : 22 ม.ค. 2557, 21:40โดย :teab

อ่านต่อ..

ตระกร้าจากเส้นพลาดติกที่สามารถใช้งานได้ แบบคงทน แข็งแรง

สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

ตระกร้าจากเส้นพลาดติกที่สามารถใช้งานได้ แบบคงทน แข็งแรง

ราคา:99

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2561, 11:47โดย :teab

อ่านต่อ..

กระเป๋าซึ่งทำจากไวนิลที่ใช้งานแล้ว

กระเป๋าไวนิล

กระเป๋าซึ่งทำจากไวนิลที่ใช้งานแล้ว

ราคา:99

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2561, 11:48โดย :teab

อ่านต่อ..

สำหรับรดน้ำต้นไม้ เพื่อเพิ่มผลผลิต และให้ต้นไม้เจริญเติบโต

น้ำหมักมูลไส้เดือน

สำหรับรดน้ำต้นไม้ เพื่อเพิ่มผลผลิต และให้ต้นไม้เจริญเติบโต

ราคา:20

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2561, 11:51โดย :teab

อ่านต่อ..

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.