หมวดหมู่กระทู้

แก๊งขอทาน ระบาดใช่ไหม ???

แก๊งขอทาน ระบาดใช่ไหม ???

หตุการณ์นี้ ผมเจอมากสามครั้งติด #ครั้งแรก ยืนรอน้องที่ป้ายรถเมล์ แถวปากเกร็ด มีลุงแก่ๆคนหนึง เดินมาขอเงิน บอกว่ามี 15 บาทไหม ไม่มีค่ารถ แต่เรามีแบงค์ 20

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2557, 05:09

โดย :pranom

อ่านต่อ..

การช่วยเหลือคนเร่ร่อน?

การช่วยเหลือคนเร่ร่อน?

ผมอยู่เมืองนักท่องเที่ยวครับ มักจะมีคนเร่ร่อนมาขอความช่วยเหลือ บ้างเป็นคนสู่งอายุ ไม่มีที่พึ่งพา บางเป็นคนพิการ บางคนเป็นสติไม่สมประกอบ เราควรช่วยเหลือยังไงดีครับ

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2557, 05:16

โดย :pranom

อ่านต่อ..

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนในบทบาทของอาจารย์พยาบาล”

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนในบทบาทของอาจารย์พยาบาล”

จากปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชที่บางส่วนไม่มีโอกาสได้รับการบำบัดรักษาที่ดีเพียงพอประกอบกับตัวโรคที่มีแนวโน้มรุนแรงอยู่แล้วทำให้ผู้ป่วยจิตเวชส่วนนี้กลายสภาพเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังและเป็นผู้พิการทางจิตในที่สุดโรคจิตเวชบางโรคเป็นแล้วหายกลับมาเป็นปกติได้เหมือนกระดูกหัก เช่นโรคจิตเฉียบพลัน (Brief reactive psychosis) บางโรคเป็นแล้วหายแต่กลับมาเป็นอีกได้เหมือนไข้หวัดใหญ่

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2557, 04:28

โดย :pranom

อ่านต่อ..

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

การบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 2557, 19:11

โดย :teab

อ่านต่อ..

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.